Toen & Nu – Stavenisse

TOEN & NU – Stavenisse

Bekijk de rampfoto’s van 1953 en vergelijk deze met de foto van nu. Versleep de pijl in het midden van de foto.
Dit zijn een aantal foto’s van Toen & Nu – Stavenisse. Alle foto’s zijn vanaf het nieuwe seizoen in 2019 te bekijken zijn in het Watersnoodhuis.

KERKSTRAAT

In de Kerkstraat zijn in de rampnacht 77 mensen verdronken. Dit hoge aantal kwam enerzijds doordat de mensen verrast werden door het water, maar ook voor een gedeelte omdat mensen onderweg waren naar veiligere plaatsen.

HERVORMDE KERK STAVENISSE

In de Hervormde kerk raakten de muren doordrongen van het zout, dit is tot op de dag van vandaag nog zichbaar.