Museum stukken

Een foto van de schooltas, zie ingevoegde foto.
Deze tas is geschonken door Jopie Meerman-Ottevanger uit Tholen,
zij kreeg deze tas via de vele hulpgoederen van o.a. het Zwiterse rode kruis, welke
toen werden verdeeld in getroffen gebieden.

Een tekening gemaakt door Waterbouwkundige Z. van der Velde uit Scherpenisse,
geschonken door mevr. Rijstenbil uit Tholen. Prachtig met de hand getekende
plattegrond van Tholen met alle doorbraken, beschadigde dijken, polders met
daarbij behorende oppervlaktes cultuurgronden.
Verder een schilderij door Henk Hendrikse Pzn. en een prachtige ingelijste versie
van de oorkonden door Stavenisse uitgereikt aan de vrijwilligers die zich bijzonder
hebben ingespannen bij de hulpverlening te Stavenisse en nog veel meer zoals
diverse plaquettes van geschonken gebouwen etc.

Mocht u nog museumstukken hebben welke u aan ons centrum wil schenken,
dan kunt u contact opnemen met Flip de Rijke, tel 0166692385 of via de mail:
cn.stav400@zeelandnet.nl