De rampnacht

De watersnood van 1953, meestal aangeduid als de watersnoodramp en aanvankelijk ook wel als Sint-Ignatiusvloed of Beatrixvloed, voltrok zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. De ramp werd veroorzaakt door een zware stormvloed in combinatie met springtij, waarbij het water in de trechtervormige zuidelijke Noordzee tot extreme hoogte steeg.

Het aantal doden bedroeg 1836 in Nederland, 167 personen hiervan kwamen uit Tholen en Sint-Phillipsland. Het watersnoodhuis te Stavenisse is opgericht als informatiecentrum voor deze plaatsen. Wij bezitten honderden foto's en verhalen over Tholen en Sint-Phillipsland. Het Watersnoodhuis is gevestigd in het oude gemeentehuis waar tijdens de rampnacht tientallen mensen de nacht hebben doorgebracht.

In de dijken rond het eiland Tholen waren heel wat dijkdoorbraken.  Het laatste stroomgat in de dijk werd gedicht op 10-03-1953

HONDERDEN FOTO'S VAN DE RAMPNACHT

Wij bezetten een grote collectie foto's van kort na de rampnacht. Dit jaar ook zeer unieke foto's die nooit eerder zijn vertoond. Bekijk hier meer informatie over de unieke foto's.

KRANTENKNIPSELS, BOEKEN EN KAARTEN

Wij bezitten een grote collectie met krantenknipsels over de ramp van 1953. Ook vind u bij ons tientallen boeken over de Watersnood op Tholen en sint - Philipsland. Verder vindt u bij ons kaarten met overstroomde gebieden en informatie over de betreffende polders. Ook bezitten wij unieke verhalen van overlevenden.